V Sloveniji po nam dostopnih podatkih še ni bilo ukradeno vozilo z mehansko blokado menjalnika S-CAR LOCK!

Model DC 2911A Pin Lock

To je najbolj prodajani modela za zaklepanje menjalnika. Rokovanje je zelo enostavno.

Zaklepanje: ročico menjalnika prestaviti v položaj “vzvratno” narahlo pritisniti cilinder, obrniti ga v nasprotni smeri urinega kazalca in potisniti do končnega položaja, ko se zasliši “klik”

Odklepanje: Vstaviti DEFEND-LOCK kodirani ključ v ključavnico in obrniti ga v smeri urinega kazalca pri čemer cilinder ključavnice izskoči in menjalnik je odklenjen.

Model DC 2922A Rotary Lock

Ta zaščita izvedenka modela DC2911 in je namenjena za specifično skupino vozil. Glavna prednost ji je estetska oblika proizvoda.

Zaklepanje: ročico menjalnika prestaviti v položaj “vzvratno” narahlo pritisniti telo ključavnice (obložene z gumo) in obrniti ga v nasprotni smeri urinega kazalca do končnega položaja v katerem je ključavnica zaklenjena.

Odklepanje: vstaviti DEFEND LOCK kodirani ključ v ključavnico in ga obrniti v smeri urinega kazalca pri čemer se ključavnica vrne v položaj “odklenjeno”.